Máy bơm bùn diesel Châu Âu

flag

PAS 80MF 202

PAS 80MF 202

DN80 (3")

40 mm

8,6 kW

flag

PAS 100MF 250

PAS 100MF 250

DN100 (4")

50 mm

24,3 kW

flag

PAS 150MF 250

PAS 150MF 250

DN150 (6")

76 mm

28,4 kW

flag

PAS 200MF 310

PAS 200MF 310

DN200 (8")

76 mm

55 kW

flag

PAS 300MF 401

PAS 300MF 401

DN300 (12")

100 mm

100 kW

flag

PAS 100HF 250

PAS 100HF 250

ANSI 4"

76 mm

31,0 kW