Máy nén khí di động Châu Âu Atlas Copco

XAHS 400 PACE

5-7/ 8.6/ 10.3/ 12 bar

12/ 11/ 10.6/ 10 m3/phút

Cummins QSB3.9-C130

XAVS 450

14 bar

13 m3/phút

Cummins 6BTAA5.9-C180

XAHS 450

12 bar

13 m3/phút

Cummins 6BTAA5.9-C180

XAVS 450

14 bar

13 m3/phút

Cummins QSB5.9-C180

XAHS 450

12 bar

13 m3/phút

Cummins QSB5.9-C180

XAVS 500

14 bar

14 m3/phút

Cummins QSB5.9-C210