Máy nén khí di động Châu Âu Atlas Copco

XAHS 500

12 bar

14 m3/phút

Cummins QSB5.9-C210

XAVS 600 PACE

5-11/ 12/ 14 bar

17/ 16.2/ 14 m3/phút

Cummins QSB5.9-C210

XAHS 700 PACE

5-8.6/ 10.3/ 12 bar

20/ 18/ 15.6 m3/phút

Cummins QSB5.9-C210

XAXS 600

17 bar

17 m3/phút

Cummins QSB6.7-C260

XAVS 650

14 bar

18 m3/phút

Cummins QSB6.7-C260

XRHS 650

20 bar

19 m3/phút

Cummins QSB6.7-C260