Máy nén khí di động Châu Âu Atlas Copco

XAHS 750

12 bar

21 m3/phút

Cummins QSB6.7-C260

XATS 800

10.3 bar

22 m3/phút

Cummins QSB6.7-C260

XAMS 850

8.6 bar

24 m3/phút

Cummins QSB6.7-C260

XATS 850 PACE

5 - 8.6/ 10.3 bar

24/ 22 m3/phút

Cummins QSB6.7-C260

XAS 38

7 bar

2m3/phút

Kubota D 722

XAS 48

7 bar

2.5m3/phút

Kubota D 902