Thông báo nhân sự nghỉ việc

04/01/2022

Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết bị Tân Kỷ xin thông báo các cá nhân dưới đây đã nghỉ việc từ 01/11/2021.

Ông : Nguyễn Văn Vũ (Đan Phượng – Đan Phượng – Hà Nội)                            

Ông: Nguyễn Thành Trung (Thạch Bàn – Long Biên – Hà Nội)                   

Ông: Thái Hải Đông (Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội)                              

Ông: Phạm Thái Bình (Văn Điển – Thanh Trì – Hà Nội)