Thăm làm việc thường niên nhà máy sản xuất máy phát điện Atlas Copco tại Zaragoza, Tây Ban Nha

29/03/2019

Tháng 3 năm 2019, ông Nguyễn Trọng Giá – Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết bị Tân Kỷ đã đến Tây Ban Nha thăm và làm việc với Nhà sản xuất Grupos Electrógenos Europa, S.A – Atlas Copco

Ông Nguyễn Trọng Giá và Giám đốc thương mại và Quản lý khu vực của Nhà sản xuất trao đổi về sản phẩm, kỹ thuật và thương mại trong chuyến thăm làm việc tại nhà máy Atlas Copco, Zaragoza, Tây Ban Nha.Bên ngoài nhà máy sản xuất của Atlas Copco tại Zaragoza, Tây Ban Nha.