Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết bị Tân Kỷ tham dự buổi Opening House và Lễ Tạ Ơn của Denyo (Số 9 đường Neythal, Singapore)

24/12/2018

 

Ngày 19 tháng 12 năm 2018 (Thứ Tư), trong thời gian tham dự buổi Opening House của Denyo, ông Nguyễn Trọng Giá – Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết bị Tân Kỷ đã có dịp hiểu thêm về các giải pháp về nguồn điện của Denyo

Ông Nguyễn Trọng Giá trong buối Opening House của Denyo

 

Sau buối Opening House, đại diện Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết bị Tân Kỷ cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tham gia trong bữa tiệc Lễ Tạ ơn và cùng với Denyo mừng Lễ Giáng sinh.

 

Ông Nguyễn Trọng Giá và khoảng thời gian tuyệt vời cùng các đối tác của Denyo