Tham gia các Triển lãm hàng năm

12/04/2018

Chúng tôi tham gia triển lãm hàng năm. Tại gian hàng, chúng tôi giới thiệu tới khách hàng về Công ty của chúng tôi, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như sản phẩm máy phát điện của chúng tôi được hiển thị trong ảnh bên dưới.

Khách hàng được giới thiệu đến một máy phát điện Denyo được trưng bày tại gian hàng